Členění Starých psů T.O.M. Racek:GRO, negro a hosté

Stanovy GRO:

1.členem GRO se od 1.1.1999 stává každý bývalý člen T.O.M. Racek, který se alespoň jednou zůčastnil některé akce Starých psů

2. členství v GRO musí být však potvrzeno, proto potřech za sebou jdoucích absencích na oficiálních akcích Starých psů automaticky degraduje na negro

3. vztah členů GRO k negro není nijak specifikován, ovšem negro musí k členům GRO vzhlížet s patřičnou úctou

4. jelikož Staří psi jsou tolerantním a demokratickým společenstvím mohou se proto negro opět zařadit do řad GRO a to tak, že se zúčastní tří po sobě jdoucích oficiálních akcí GRO

5. negro má možnost uspořádat jakoukoli akci, která se stane oficiální, pokud ji svou účastí podpoří alespoň 5 členů GRO, samozřejmě s náležitou ohlašovací povinností vůči GRO

6. dobrou vůlí GRO je informovat negro o akcích GRO (oficiální akce budou předběžně hlášeny a jsou většinou známy rok dopředu)

7. pokud se kdokoli nemůže akce zúčastnit a zašle na ni, po jakémkoli členu GRO, alespoň půllitrovou láhev, zejména 40% alkoholu, účast se mu tímto uznává (stává se tak neoficiálním účastníkem viz. zápis do kroniky GRO), pozdější zaslání lihoviny je možné, ale účast na akci již neovlivní

8. negro se při nástupech řadí vždy samostatně

9. jelikož Staří psi jsou rozsáhlou a těžko definovatelnou skupinou lidí, je nemožné všechny řádně informovat a proto je povinností každého opatřit si roční plán akcí, který se bude rozdávat na poslední oficální akci Starých psů v tom kterém roce, neúčast na akcích ustanovených dodatečně se při prokazatelné neinformovanosti bere jako neúčast, ovšem bez vlivu na setrvání v GRO

10. pro oficiální zápisy do kroniky je určena přední strana, přičemž negro může své zápisy provádět do kroniky ze zadu, tuďíž jsou možné dva zápisy z jedné akce

11. členové Starých psů se zavazují k tomu, alespoň při zápisech v kronice moc nelhat

12. při písemném označování "GRO" se píší všechna písmena velká, u "negro" všechna písmena malá